OK

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

پنجشنبه 1 فروردین 1398
title-leftارتباط نجوم با الواح title-right
bg-corner


نجوم در این دانش نقش مهمی ایفا میکند
هر لوح با توجه به تعداد سطر و ستون و کثرت خانه ها با فلک یا سیاره خاصی ارتباط می یابد. لوح مثلث یعنی ماتریس ریاضی با سه سطر و سه ستون که دارای 9 خانه میباشد به سیاره زحل مربوط است و لوح مربع با سیاره مشتری ، لوح مخمس با سیاره مریخ و لوح مسدس با شمس و به همین ترتیب ادامه می یابد
پس فراگیری علم نجوم به این دانش جانی تازه می بخشد و کاربردهای ویژه آن با مواقع نجومی مسیر مطالعه  و تحقیق را هموار میسازد

 

bg-corner
title-leftماتریسهای ریاضی اسماء الهی / الواح title-right
bg-corner

 الواح یا ماتریسهای ریاضی اسماء الهی

 

یکی دیگر از علوم بسیار جالب در این مسیر ، ماتریسهای ریاضی نامهای خداوند است . دانش الواح یا لوح­ها، ارتباط نامهای الهی با اعداد و محاسبه عددی نامها در جداول وفقی می­باشد و دارای الگوهای ساده ریاضی هستند.

 این الگوها در جدولهای سه در سه یعنی سه سطر و سه ستون ، چهار در چهار و ... ترسیم می­شوند. هر جدول با توجه به تعداد سطرها و ستونها دارای فرکانس و ارتعاش خاصی است که با مدارات سیارات منظومه شمسی در ارتباط است. هر لوح به یکی از سیاره­ها منسوب است و ارتباط با این مدارات برای افزایش سطح آگاهی جهـانی ، موجب بالا بردن استعداد­­ها و تـوانایی­ها و کسب درجات عقلی پیشرفته­تر می­شود.

همچنین سبب باز شدن و فعالیت مسیرهای عصبی در قسمتهای خفته مغز می­گردد که نتیجتاً اقتدار لازم از درون فرد و هماهنگی با جهان را موجب می­گردد. این ماتریسها چنانچه با اسماء الهی محاسبه و نگارش شوند ابزاری هستند برای ارتباط با موکلین یا فرشتگان عوالم بالاتر زیرا هر لوح دارای پنج فرشته نگهبان یا موکل است که در ارتباط با فرکانس و ارتعاش عددی، امکان گذر از مرز ماده و ورود اندیشه و آگاهی به جهانهای لطیف تر را هموار می­سازد.

 جزوات 2 و 8  از مجموعه جزوات موسسه مطالعات عرفان اسلامی رازهای پرواز و 3 جزوه تخصصی به این دانش اختصاص دارد

هنگامی لوح فعال می­گردد که شرایط بخصوصی رعایت شود. یکی از مهمترین نکات آن ، آشنایی با علم نجوم است. به طور یقین این دانش ها برای ذاکران و کسانی که به درستی و صداقت وارد مسیر شوند و به قوانین آن احترام بگذارند پاسخ خواهد داد نه به کسانی که ریشه در پلیدی و ناپاکی و دروغ و فساد دارند.
والله علیم بذات الصدور

 
bg-corner