OK

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

پنجشنبه 1 فروردین 1398
title-leftفیزیک و متافیزیک title-right
bg-corner
  
   تعریف ساده ای از :  متافیزیک 

اگر معیاری برای سنجش تمام اندوخته های علمی بشر و دستاوردهای انسان در همه زمینه ها بتوان ارائه داد و همچنین میزان نداشته ها و نادانسته های تاریخ گذشته را نیز در این معیار گنجاند و خط قرمزهای مرز هر منطقه را نیز مشخص نمود ، در یک طرح ساده ، کل این ماجرا در سه مقوله طبقه بندی می شود

  شناخته ها = مجموعه تمام علوم و فنون و دانسته هایی که از دیرباز تا اکنون  به دست آمده است
 ناشناخته ها = هر آنچه که بشر هنوز به آن دست نیافته است ولی در آینده به آن دست می یازد علومی که حیطه و ظرفیت آن فراتر از حد اندیشه فعلی انسان است و حتی اگر دست نیافتنی  یا محیرالعقول هم جلوه کند اما انسان به آن دست خواهد یافت
ناشناختنی = مرزی است که هرگز بشر با این توش و توان و تلاشها قادر نخواهد بود به آن راه یابد و هیچ حروف الفبا و دایرة المعارفی برای توصیف آن وجود ندارد . حتی گاهی انسان در رویارویی با این مرز در دایره جذبه و حیرت گرفتار میآید و چون عقل قادر به تحمل عظمت آن نیست از دایره وجود زایل میگردد 
  اگر شناخته ها را به منزله  « فیزیک »  یا « فلسفه طبیعت » بتوان عنوان نمود باید در هندسه و فضای متریک قابل ارائه باشد ، یعنی اندازه پذیر و قابل سنجش و دارای زبان ریاضی و بین المللی باشد  پس هر چه از مرز دانسته ها پا فراتر گذاریم وارد فضای ناخودآگاه و متافیزیک میشویم. این فضا حد و اندازه و معیار سنجش معینی ندارد و برای شناختن آن حداقل نیاز به ابزارهای حسی و عقلی داریم تا آن را به حیطه خودآگاه علوم بکشانیم و در ترازوی آزمایشگاه و تجربه محک بزنیم و اگر توانستیم این عمل را انجام دهیم مرزبین این دو وادی را جابجا کرده ایم. برای هر موجود جدید نامی انتخاب کرده و شخصیت و هویت ویژه قائل میشویم. 
متافیزیک به معنای دست نیافتنی نیست بلکه اندیشه و خرد الهی که در وجود انسان به ودیعه گذاشته شده قادر خواهد بود بسیاری از رموز و کدهای پیچیده خلقت را شناسایی نموده و آن را چون چراغی به جامعه انسانها به ارمغان بیاورد. قطعا ورود به فضاهای ناشناس ، جرأت و جسارت و ماجراجویی های خاص خود را می طلبد. یک محقق باید خود را برای گذار از بیخبری و غفلت به این ابزار آراسته کند وگرنه ترس و جهل ، اولین موانع بزرگ برای شناخت و دریافت حقایق بر سر راه آگاهی و آزادگی وی خواهد شد
به امید ادراک حقایق هر چه بیشتر 
bg-corner
title-leftاو کیست؟ جهان چیست؟ title-right
bg-corner
فقط به خاطر تو
bg-corner