OK

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

پنجشنبه 1 فروردین 1398
title-leftمردیان = نادی = مسیر انرژی در بدن title-right
bg-corner

مهنا - مینا - مانا

مردیان یا نادی ، مسیرهای عبور انرژی در بدن با الگوهای شناخته شده در طب سوزنی از قرنها پیش در علم پزشکی شناسایی شده است. این الگوها با نقاط مشخص و مکانهای دقیق از اعضا و جوارحی عبور میکنند و انسداد یا قطع شدن وهر نوع آسیب در این مدارات موجب بروز بیماری و یا ضعف و ناتوانی اندامها میگردد . در طب سوزنی با استفاده از سوزنهای مخصوص روی نقاط معین الگوها و چرخش سوزن در جهتهای ویژه انرژی راکد را حرکت بخشیده و موجب رانش ان در کانالها میشود تا سلامتی بدن تأمین شود
تعدادی از این الگوها در مقاله طب سوزنی مطرح گردیده است

لازم به ذکر است در فعال کردن اذکار در بدن نیازی به هیچ وسیله و ابزار و سوزن نیست و این اتفاق به راحتی با تزکیه نفس و رعایت دستورات دینی انجام می پذیرد


bg-corner
title-leftهمزاد چیست؟ title-right
bg-corner
    همزاد 
    این موجود نیزمانند جن به راحتی قابل رویت نیست اما ماهیت آن با جن از لحاظ نوع همزیستی متفاوت است 
در عرفان همواره محاسبات ماهوی افراد با نام مادر انجام میگیرد. و این اولین دریچه و مهمترین نکته برای تعیین قدرتهای باطنی فرد محسوب میشود
چرا که در هنگام بارداری ... 
....

با شناخت این جریان میتوان بسیاری از مسائل و مشکلات را بررسی کرده و چنانچه خطرات و معضلاتی در زندگی فرد وجود داشته باشد ، از طریق تصحیح نام فرزند با استفاده از کاربرد علم حروف و اعداد ( دانش جفر) ، نیرویی هماهنگ با وجود شخص را تداوم بخشید در غیر اینصورت ممکن است این نیرو هماهنگی لازم را دارا نبوده و در زندگی فرد اختلال ایجاد نماید

این بحث در هیچ یک از جزوات مطرح نشده و فقط در کلاس  علم حروف و اعداد  به طور مشروح مطرح میگردد   

bg-corner
title-leftانرژی اذکار title-right
bg-corner


بازسازی انرژی در بدن توسط اذکار و اسماء الهی 

جزوه شماره 9
 شناخت کانالهای انرژی بدن یا مردیانها ، تعریف چاکراها و بدنهای تو در تو و هاله اطراف بدن ، به کار بردن دانش تجوید در پاک سازی این کانالها ، نقش عبادت در  تنظیم عناصر چهارگانه در  بدن ، چگونگی فعال شدن ذکر ، شناخت متضاد درون با عنوان زن درون و مرد درون و ازدواج روحانی و تولد نوزاد نورانی و یافتن هویت تازه و اقتداری نوظهور در زندگی و شناخت منشاء عظیم انرژی در اسماء الهی که در درون شخص پالایش ایجاد کرده و موجب آمادگی انسان برای درک بیشتر و افزایش ظرفیت درونی فرد می­گردد، انبساط مدارات درون به اقصا نقاط جهان و یافتن پاسخ همه سوالات ذهنی از کائنات ، آماده سازی برای ارتباط با لایه­ های لطیف­تر هستی و نیروهای غیر ارگانیک و نیروهای برتر و .... مباحثی هستند که در این جزوه مطرح شده است 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞
 این بخش از مهمترین تحقیقات این مؤسسه به شمار می­آید که چگونگی سلوک عملی دانشهای معنوی ، نتیجه عمل کردن به توصیه­ های ذکر شده در این جزوه است

bg-corner
title-leftجن چیست ؟ title-right
bg-corner
   

       جن و جنیان 

جن به لحاظ معنا ، یعنی پوشیده و پنهان ، و از نظر قرآن کریم در سوره جن به موجودی اطلاق میگردد که تنها برتری اش نسبت به انسان دیده نشدن آن است و قادر است خود را از چشم انسانها پنهان سازد. برخی به دلیل نزدیکی تلفظ حرف ج با ژ ، جن را به ژن اطلاق میکنند که این فقط یک حدس  و گمان است و ژن نمیتواند همه این ماجرا باشد  

کالبد جنیان ....
اما ماهیت جن چیست ؟ چگونه ایجاد و تکثیر میشود؟ چرا از جنس آتش است ؟ چگونه میتوان آنها را دید؟ و چگونه میتوان بدون آسیب از وادی آنان عبور کرد ؟ از چه طریق به درون انسان وارد میشود؟ نقش ترس در این میان چیست؟ و اینکه جنیان نیز دارای دین و آیین های خاص هستند و آیا ما میتوانیم و یا اجازه داریم آنان را اسیر کنیم ؟ هزاران پرسش دیگر

تفاوت انسان با جن چیست و شناختن این موجودات راهی است برای شناختن نفس خود . و مسیر خداشناسی از خودشناسی آغاز میگردد


در کلاس «  بازسازی انرژی در بدن توسط اسماء و اذکار الهی »  به طور مشروح مطرح و به سوالات پاسخ داده می شود  
bg-corner