OK

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

پنجشنبه 1 فروردین 1398
title-leftهماهنگی ، تقارن ، زیبایی title-right
bg-corner
bg-corner
title-leftچرخه سازنده عناصر پنجگانه title-right
bg-corner   

چرخه سازنده و مخرب عناصر

از پنج فرم انرژی تشکیل شده است که عبارتند از: تبدیلات آب ، چوب ، آتش ،خاک و فلز
چرخه مثبت : در جهت عقربه ساعت شکل میگیرد
چرخه منفی : به شکل ستاره در شکل بالا آمده است 

bg-corner
title-leftیک لحظه تفکر ، برتر از هفتاد سال عبادت ............چه نیکو عبادت به همراه تفکر title-right
bg-corner
bg-corner
title-leftساختمان به مثابه بانک انرژی title-right
bg-corner


مدیریت انرژی محیط 

  اگر قرار باشد ساختمانی را در زمینی احداث کنیم فکر می کنید چنانچه محدودیتی برای در ورودی آن نداشته باشیم ، چند راه برای نقشه ساختمان و ورود به داخل ان میتوان طراحی کرد؟ 
  البته به صورت کلی از هشت جهت جغرافیایی میتوان هشت نوع ورودی طراحی کرد . (شکل زیر ) اما آیا می دانید ساختمان مانند لباس برای بدن  باید از ما محافظت و مراقبت نماید و اگر همین لباس محکم و استوار نتواند نیازهای ما را برآورده سازد چه سرنوشتی در انتظار ما خواهد بود؟

با شناخت مسیر انرژی در این دانش میتوان عنصر ظاهر انرژی هرفرد را محاسبه کرد و همچنین نوع انرژی ساختمان محل زندگی خود را با توجه به عنصر خود انتخاب نمود
. در ورودی ساختمان مانند دهان برای بدن است و انرژی از راه دهان وارد بدن می شود و باید خوب هضم و جذب گردد. پیکره ساختمان نیاز به انرژی سازنده دارد و اگر این انرژی به درستی تأمین نشود زندگی اشخاص در ان ساختمان با مشکلات مختلف روبرو می شود. به همین علت  انسان برچسب بد یمن و بد شگون را به کار می برد. این موضوعات منفی همه از استفاده ناصحیح از چرخه انرژی های محیط اطراف ماست
 

 
اما برای شناخت عنصر انرژی ساختمان باید با مفاهیم اولیه آن آشنا شویم . سپس عنصر خود و مکان مورد نظر را شناسایی کرده و با توجه به چرخه سازنده انرژی عالی ترین منبع را برای پیشرفت ، سلامت و حتی ثروت و هر نوع موفقیت در اختیار داشت
با دانش مدیریت انرژی محیط در زندگی خود معجزه بیافرینید
 
ادامه دارد


  
bg-corner
title-leftبازیافت یک انرژی اصیل title-right
bg-corner
 


  هر سیستم فیزیکی نیاز به یک فضای هندسی دارد. این فضای هندسی ، ظرفی است برای شکل گیری نیروها و نحوه تبدیل و تأثیر گذاری و برآیند نیروها بر طبق قوانین و اصول مشخصی ، که سبب تداوم و پایداری آن سیستم میشود
در دانش مدیریت انرژی محیط ابتدا عناصر اصلی به صورت بردارهای جهت دار و دارای رنگ و اندازه و مشخصات کاملا منحصر به فرد تعریف می شود
 در چرخه سازنده انرژی پنج فرم بردار وجود دارد که به ترتیب شکل مقابل به یکدیگر تبدیل میشوند و در نیمکره شمالی کره زمین درجهت عقربه های ساعت چرخه سازنده انرژی کیهانی را تشکیل میدهد و در دل این چرخه میتوان انرژی اصیل کیهانی را با حضور همه عناصر آن دوباره باز یافت نمود و این منبع عظیم را چون گنجینه ای برای اهداف خود مورد استفاده قرار داد

bg-corner